Nasze poradnie

W ramach umów zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia NZOZ SONIDO realizuje nieodpłatnie świadczenia w następujących zakresach: otolaryngologii, neurologii, urologii, okulistyki, chirurgii ogólnej, ortopedii

Poradnia Chirurgii Ogólnej

lek. Charkiewicz Aleksander
lek. Ziąber Jerzy

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

lek. Noga Bogusław
lek. Jabłoński Paweł

Poradnia Neurologiczna

lek. Andruszkiewicz Barbara

Poradnia Otolaryngologiczna

lek. Szpilewska-Kowalczyk Cezara
lek. Kawczyński Maciej
lek. Surma Michał

Poradnia Okulistyczna

Świadczenia udzielamy również dzieciom
lek. Kaźmierczak Beata
lek. Bialik-Goździak Beata

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna czynna w godzinach: 8:30 - 15:00

91 4 345 710
Poradnia Laryngologiczna • Neurologiczna • Okulistyczna

91 4 345 646
Poradnia Chirurgiczna • Ortopedyczna • Urologiczna

Aby skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ należy potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez:
  • weryfikację w systemie eWUŚ- na podstawie numeru PESEL zawartego w dowodzie osobistym, paszporcie, prawie jazdy. W przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie uprawnienia do świadczeń następuje na podstawie numeru PESEL matki.
  • dokument potwierdzający posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedstawiony wraz z dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy.
  • złożenie przez pacjenta lub odpowiednio jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.